2016. október 2.-a remek alkalom egy új könyv elkezdésére. Rögzítjük itt is: az aktuális magyar kormány olyan népszavazást kezdeményezett erre a napra, amelynek semmilyen jogi jelentősége nincs, ami szétszaggatja a magyar társadalom szövetét, ami félelmet gerjeszt és elfordítja az emberek figyelmét az ország előtt álló igazi kihívásokról.

Olyan kormányzati aktust látunk, ami rombolja az Európai Unió integritását, szétszabdalja társadalmunkat és még nehezebbé teszi az ország előrejutását. Nincs olyan kontextus, amelyben ennek a vasárnapi szavazásnak bármilyen pozitív hatása lehet hazánkra.

Ez a nap kiváló arra, hogy elkezdjünk egy új könyvet, ahelyett, hogy tettestárssá váljunk a magyar társadalom megtévesztésében. Alább öt könyvet ajánlunk mindenki figyelmébe, ami sokkal jobb időtöltés, mint a vasárnapi szavazás.

James A. Robinson-Daron Acemoglu: Miért buknak el nemzetek?

k_1_robinsonacemoglu_miertbuknakelnemzetekMitől fejlődik, mitől romlik az egy adott országban élhető élet minősége? Miről tehet az ország vezetése, mi következik inkább a kultúrából? Tényleg jobban élnek a befogadó, nyitott országok? A szerzőpáros megpróbál válaszolni.

 

 

 

 

 

k_2_kissinger_vilagrendHenry Kissinger: Világrend

Merre tart Európa? Miről szól az Egyesült Államok? Mi határozza meg a Közel-Kelet jövőjét? Milyen kihatása lehet a technológiai fejlődés az emberiség sorsára? Henry Kissinger a nemzetközi politikai gondolkodás összetett figurája. Élettörténete épp olyan sokféle és ellentmondásos, mint kérdései és helyenként válaszkísérletei. Egy dolgot nem érdemes: reflexió nélkül figyelmen kívül hagyni.

 

 

k_3_fineypi_migration_inpoltheoryMigration in Political Theory (Szerkesztette Sarah Fine és Lea Ypi)

A kötet a migráció olyan kevéssé érintett területeit tárgyalja, mint az immigráció emberi jogkét való felfogásának kérdése, vagy az emigrációt korlátozásának jogszerűsége. Érinti továbbá a bevándorlók és a meglévő lakosok igényeit, a migráns munkaerő kizsákmányolását, valamint a menekültekért vállalt (vállalandó) felelősséget.

 

 

 

k_4_kurzweil_szingularitaskiuszobenRay Kurzweil: A szingularitás küszöbén

A technológia forradalmasította életünket. Mi lehet a következő lépés? Pusztán fantázia, vagy a jelenleg ismert technológia és fejlesztési irányai alapján elképzelhető jövőkép, hogy a biológiai testben működő tudat kiterjeszthető technológiai úton? Ray Kurzweil és kutatócsoportja sok éves munkát foglal össze helyenként már-már zavarba ejtő mennyiségű adat és hivatkozott kutatás ismertetésével az alábbi munkában. Érdemes megismerni.

 

 

k_5_halmai_alkotmanyjog_emberijogokHalmai Gábor: Alkotmányjog – emberi jogok – globalizáció

Hogyan befolyásolhatják egy állam szuverén cselekvését az emberi jogok nemzetközileg egyre inkább elfogadott globális elvei? Hogyan viszonyul egymáshoz a nemzeti alkotmányjog és az emberi jogok nemzetközi szabályozása? Mennyiben korlátozza utóbbi az előbbit? Mely államok nemzeti bíróságaira, és milyen mértékben tudnak “immigrálni” nemzetközi elvek, nemzetközi emberi jogi eszmék?

 

 

Minden link az adott munka kiadói oldalon szereplő verziójára mutat.