Felsmann Balázs, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont képviseletében tartott bevezető előadást konferenciánkon a világban zajló energiaforradalomról. Előadása elején kiemelte, hogy európaiként büszkének kell lennünk arra, hogy az Európai Unió a karbonsemlegességet állította energiastratégiájának középpontjába. 

A REKK kutatója kifejtette, hogy egyetértés van abban, hogy milyen technológiákat kell preferálni a jövőben, tekintettel a környezetvédelemre. A prioritási sorrend a következő: megújuló energiák, nukleáris energia, a gáz és az egyéb fosszilis energiák, a szén és a lignit. A Nemzetközi Energiaügynökség ajánlása alapján bemutatta, hogy milyen átalakuláson kell keresztülmennie a világ energiaszektorának, ahhoz, hogy a globális felmelegedés 2 °C alatt maradjon. A világ villamosenergia-termelésében a megújuló energia részarányának 2030-ig 4%-ról 31%-ra, a nukleáris energiának 11%-ról 18%-ra kellene nőnie, ugyanakkor a fosszilis energiának 67%-ról 24%-ra kellene csökkennie. A jelentésre hivatkozva hozzátette, hogy ez a globális vízió viszont régiók szintjén igen eltérő, míg az OECD-országok esetében a szervezet a megújuló energiaforrásoktól várja el a fosszilis energiák pótlását, addig más országok esetében, például Kína, elsődlegesen a nukleáris energiától.

5A szakértő bemutatta azt is, hogy milyen innovációs eredmények mutatkoznak az energiaszektorban az utóbbi években. Felsmann Balázs megjegyezte, hogy az európai energiatermelést immáron több mint 28 %-ban biztosítják a megújuló energiát termelő technológiák, hozzátéve, hogy 2005 óta ez a szám a duplájára nőtt. Az egyes technológiák egységköltségét vizsgálva 2016-ban 2008-hoz képest a következő árcsökkenések mutatkoznak: szélenergiában 20%-os, napenergiában 75%-os, az energiatárolás tekintetében pedig 60%-os ez a csökkenés. A megújuló energiaforrások árának csökkenését jól példázza egy német napenergia-kapacitás beszerzési tendere is, ahol 2015 áprilisában az első tenderen az elfogadott árszint 92 euró/megawattóra volt. 2017 februárjában az utolsó ilyen tenderen ugyanez az ár már csak 65,8 euró/megawattóra volt. Összehasonlításképpen a kutató saját számításai alapján a paksi beruházás várható termelési árszintje 65-80 euró/megawattóra között lesz. Az előadó szerint ezek a számok jól mutatják, hogy hol koncentrálódik ma a világ innovációs teljesítménye, ami egyre inkább gyorsul.

A REKK kutatója előadása második felében ismertette, hogy Európában milyen energiapiac van kialakulóban illetve, hogy Magyarországnak hol vannak ebben a lehetőségei. Európa tekintetében a Nemzetközi Energiaügynökség víziója azt mutatja, hogy a megújulók után a gázszektornak fog jelentősen nőni a beépített kapacitása, annak ellenére, hogy a gázszektor által megtermelt energia összességében csökkeni fog. Ez az ellentmondás jól mutatja, hogy Európában egy teljesen új típusú vízió van kialakulóban az energiapiac árazási logikájában. Ez a vízió tartalmazza az energiaárak alsó és felső korlátainak lebontását és a piacra akarja hagyni az ártüskék kisimítását. Kifejtette, hogy a megújuló energiaforrások termelési ingadozását kihasználva értékelődhet fel, a nagy flexibilitással rendelkező, gyors reagálású technológiák és ezzel a gáz is, ami kiegyenlítheti ezeket az ártüskéket. A kutató véleménye szerint ez az új rendszer nem feltétlenül jelent majd olcsóbb fogyasztói energiaárakat, viszont egy teljesen más üzleti modelleken alapuló piacot.

A kutató szerint Magyarországnak ezen új gázpiacon vannak lehetőségei és megfelelő erőforrásai az elkövetkezendő évtizedekben. Ezt támasztja alá, hogy a kétezres évek közepén Magyarország megépítette Európa egyik legbiztonságosabb gázrendszerét. A nagy kapacitású tárolókhoz egy nagyon kifejlett gázvezeték infrastruktúra társul a környező országok irányába. A megújulók melletti másik támogatott irány a kapcsolt energiatermelés, ahol két output termék van, a hőrendszerbe betáplált hő, valamint az áram, ami jól illeszkedik a magyar kontinentális éghajlathoz. Ez egy teljesen alternatív víziót jelent a kormány nukleáris erőmű építési tervével szemben, amelyek jelenleg nincsenek megfelelően szembeállítva, az előadó véleménye szerint.

Hallgassa vissza Felsmann Balázs előadását!