Millennium Intézet bemutatja: Millennium Podcast

Munkatársaink néhány hetente leülnek és hazánk, illetve idővel Európa meghatározó szakértőivel, elemzőivel beszélik át az aktuális és fontos szakpolitikai témákat, fél órában. A beszélgetéseket számítógépen, telefonon, útközben, vagy akár a fürdőkádban is hallgathatja!

Király Júlia

A Millenniun Podcast műsorának második vendége Király Júlia, közgazdász, akivel az eurózóna viharos múltjáról és bizonytalan jövőjéről beszéltünk. Az 2008-as válság (illetve a 2011 után kialakult államadósság-válság) alapjaiban rengette meg a monetáris uniót. Az európai közös valuta szerkezetével és ellenállóképességével kapcsolatos kérdéseket csupán részben sikerült megválaszolni az azóta eltelt évek során. Vendégünkkel áttekintjük a legfontosabb életbelépett intézményi reformokat, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel meg kell birkóznia az európai közösségnek. Király Júlia az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2007 és 2013 között a Magyar Nemzeti Bank alelnöki tisztségét töltötte be. Jelenleg az IBS Budapest tanszékvezetője, az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet külső kutatója, valamint a Millennium Intézet tanácsadó testületének tagja.

A beszélgetés SoundCloud, és YouTube csatornánkon, illetve itt is hallgatható:

Témák:
00:51 – Az eurozóna strukturális hiányosságai
04:32 – A válság tanulságai
07:13 – Egy újabb válság lehetősége
08:47 – Válságkezelő mechanizmusok
09:31 – Fiskális unió?
10:22 – Az EKB válságkezelése
13:22 – Mennyiségi lazítás
15:42 – A jegybank finanszírozza az államot?
18:42 – A következő válság
21:20 – Magyarország kitettsége
 .

Glossary, hogy mindenki értse miről beszélünk:

Állampapír/államkötvény – Az államadósságot megtestesítő értékpapír.

Árnyékbank-rendszer – (Shadow Banking System) A 2008 előtt kialakult rendszer, melynek keretében a hagyományos banki és pénzügyi szabályozáson kívüleső intézmények folytatnak banki tevékenységet.

Bailout – Pénzügyi segély egy csőd kockázatában álló állam vagy szervezet irányába.

Bankközi kamatok – A bankok egymásnak nyújtott hiteleinek kamatlába.

Bankunió – Egy 2012-es kezdeményezés, melynek keretében bizonyos bankfelügyeleti hatáskörök tagállami szintről uniós szintre helyeződtek át.

Devizahitel-válság – A forint svájci frankkal szembeni értékcsökkenése következtében kialakult válság. A külföldi devizanemben eladósodott lakosság törlesztendő tőkéje – forintban számolva – drasztikusan megemelkedtek az árfolyam-változás következtében.

EKB – Európai Központi Bank, az eurózónán belül jegybanki jogosítvánnyal rendelkező intézmény.

Európai Rendszerkockázati Tanács – (European Systemic Risk Board) Az Európai Unió egy intézménye, melynek feladata az európai pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete.

Fiskális politika – A központi kormányzat költségvetési politikája.

Fiskális unió – Az Európai Unió közös költségvetéssel (így adószedési és transzfer-kifizetési jogosítvánnyal) való felruházása.

Hiperinfláció – Rendkívül magas és növekvő dinamikával rendlekező infláció.

Hozamgörbe – az érétkpapírok lejáratának és hozamának kapcsolatát jellemző görbe.

Kamatfelár – Kamatmarzs, a beszélgetésben az állampapírok egy referencia kamatlábhoz viszonyított kamatkülönbözete. Jellemzően pozitívan korrelál az államkötvény kockázatával.

Kamattranszmisszió – A mechanizmus, amelyen keresztül a monetáris politika (pld. a jegybanki alapkamat mértéke) befolyásolja a reálgazdasági folyamatokat (pld. a piaci kamatlábakat).

Lehman Brothers csődje – A 2008-as válság a Lehman Brothers amerikai befektetési bank csődjével indult.

Likviditási válság – A gazdaságból hiányoznak a likvid eszközök a kifizetések véghezviteléhez.

Mennyiségi lazítás – A jegybank nyíltpiaci műveletekkel, jellemzően államkötvények vásárlásával törekszik a hosszú lejáratú kamatlábak csökkentésére.

Monetáris politika – A jegybank által folytatott gazdaságpolitika.

Nyíltpiaci beavatkozás – Monetáris politikai eszköz, melynek keretében a jegybank a nyílt piacon vásárol értékpapírokat.

Portfólió – Egy szervezet vagy személy befektetéseinek együttese.

Sunk cost – Elsüllyedt költség, egy olyan kiadás, ami már nem vonható vissza, még ha veszteséges is.

Unortodox költségvetési politika – Európában gyakran a fiskális szigort mellőző gazdaságpolitikát illetik ezzel a jelzővel.

Válságkezelő alap – a European Stability Mechanism (ESM) egy 500 milliárd euró tőkével rendelkező államközi alap, melynek feladata a válságban szenvedő tagállamok finanszírozása.

W görbe – Sajátos válság, amelyben két recessziós időszak követi egymást.