Adataim megadásával a Millennium Intézet honlapján, a millenniumintezet.hu-n és annak aloldalain, szolgáltatásain keresztül hozzájárulok ahhoz, hogy a Millennium Közpolitikai Elemzőintézet Zrt. (továbbiakban: Millennium) a személyes adataimat, elérhetőségemet, valamint a Millennium által végzett szolgáltatások, szervezett események, létrehozott tartalmak iránti érdeklődésem tényét, illetve az ezekre vonatkozó, az www.millenniumintezet.hu domain cím alatt elérhető weboldalon megadott preferenciáimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a velem való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelje. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Millennium Magyarországon, az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban illetve – a személyes adatoknak az Európai Unió kötelező jogi aktusa szerint megfelelő szintű védelmet biztosító – harmadik államban működő adatfeldolgozó vállalatoknak adatfeldolgozási céllal átadhatja. Hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Az adatkezelőnél az adataimat bármikor módosíthatom, töröltethetem. (Millennium Közpolitikai Elemzőintézet Zrt., Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 60-64., +36.30.520.2966, info@millenniumintezet.hu, web: www.millenniumintezet.hu). Amennyiben úgy érzem, hogy a Millennium a személyes adataim kezelésére vonatkozó jogszabályokat nem tartja be, jogosult vagyok írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

Tudomásul veszem, hogy a Millenniumnál kérelmezhetem a személyes adataim és bármely más megadott adatom kezeléséről való tájékoztatást, személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatvedelem@millenniumintezet.hu e-mailcímen, vagy az intézet bármely elérhetőségén. A Millennium ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Millennium bármely, a valóságnak nem megfelelő személyes adatomat kérelmemre haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül a valóságnak megfelelő személyes adatra helyesbíti. A kérelmemre személyes adataimat egy munkanapon belül törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A www.millenniumintezet.hu weboldal működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az alkalmazás használatának nem akadálya.

A Millennium Intézet adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-98423/2016.