?? | Szociális Európa : Mi jót hoz ez az embereknek ?

Több mint két év telt el a szociális jogok európai pillérének elfogadása óta. Az új Európai Bizottság 2020. január 14-én meghatározta a Szociális Európa prioritásait.

Miért van szüksége az Európai Uniónak szociális pillérre? Kik a társadalmi Európa erőteljes előmozdítói, és kik azok, akik ellene dolgoznak – és miért? Milyen mértékben befolyásolta/-ja a szociális jogok európai pillérének bevezetése a nemzeti politikákat? Milyen konkrét előnyöket hoz ez az európai polgárok számára? Befolyásolták-e a nemzeti társadalmi modelleket más európán belüli társadalmi modellek, valamint az EU politikái és elvei? Mit gondolhatunk az új Európai Bizottság által a szociális Európa vonatkozásában január 14-én meghatározott prioritásokról? Kell-e a európai minimálbér? A felszólalók ezeket a kérdéseket fogják boncolgatni és vitatják meg a közönséggel.

Résztvevők:

 • Kenneth Nelson A stockholmi egyetem szociológiai professzora és az Európai Szociálpolitikai Elemző Hálózat (ESPAnet) igazgatósági tagja
 • Carsten Jensen Az Aarhusi Egyetem (Dánia) politológia professzora és a skandináv jóléti állam modelljének szakértője
 • Susanne Wixforth A legnagyobb német DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) szakszervezeti szervezet Nemzetközi és Európai Szakszervezeti Politika Osztályának szekcióvezetője
 • Alain Lefevbre Az európai szociális ügyekkel foglalkozó francia szakértő, aki a francia és EU-s közigazgatásban dolgozott Párizsban, Brüsszelben és a skandináv országokban. Több esszét is közzétett a témában, köztük a « Macron, le Suédois » (Macron a svéd)–t.
 • Andor László A FEPS (az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítvány) főtitkára. Korábban a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi integrációért felelős európai biztos volt

Program :

10.15 Regisztráció

10.30 Pascale Andréani, francia nagykövet üdvözlőbeszéde

10.35 Jörg Bergstermann, a Friedrich Ebert Stiftung igazgatójának nyitóbeszéde

10.40 I. kerekasztal:

„Nemzeti társadalmi modellek befolyásolás alatt / kihívások előtt – francia – skandináv perspektíva”

[Alain Lefebvre, Carsten Jensen és Kenneth Nelson]

12.10 Kávészünet

12.30 II. Kerekasztal :

„Mi az emberek számára az új Európai Bizottság szociális menetrendjében”

[Suzanne Wixforth és Andor László]

13.30 Büféebéd

A rendezvényt angol, francia és magyar nyelven tartjuk szinkrontolmácsolással.

A rendezvény látogatása ingyenes, a regisztráció kötelező itt: https://framaforms.org/social-europe-what-benefits-for-the-people-1580984872

A konferenciát a Francia Intézet Auditóriumában tartjuk. Szervezik : a Francia Magyar Nagykövetség, a Francia Intézet, a Svéd Nagykövetség, a Dán Nagykövetség, a Friedrich Ebert Stiftung és a Millenium Intézet szervezi.

 

?? | Europe Sociale : quels bénéfices pour les citoyens?

Deux ans se sont écoulés depuis l’adoption du Pilier Européen des Droits Sociaux et la nouvelle Commission européenne a défini ses priorités en matière d’Europe sociale le 14 janvier 2020

Pourquoi l’Union Européenne aurait-elle besoin d’un Pilier social? Qui sont les promoteurs de l’Europe sociale ? quels en sont ses opposants ? Dans quelle mesure ce pilier influence-t-il les politiques nationales et quels sont les bénéfices que peuvent en tirer les citoyens européens? Que faut-il penser des priorités présentées le 14 janvier dernier? Faut-il créer un salaire minimum européen ?

Les intervenants discuteront de ces différentes questions, et en débattront avec le public.

Participants :

 • Kenneth Nelson, Professeur de sociologie à l’Université de Stockholm et membre du conseil d’administration du Réseau européen d’analyse des politiques sociales (ESPAnet)
 • Carsten Jensen, Professeur de science politique à l’Université d’Aarhus (Danemark) et expert du modèle scandinave d’État-providence
 • Susanne Wixforth, Cheffe de section au Département de la politique syndicale internationale et européenne de la plus grande organisation syndicale allemande DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund).
 • Alain Lefevbre, Expert des affaires sociales européennes ayant travaillé pour les administrations françaises et européennes et servi à Paris, Bruxelles et dans les pays scandinaves. Il a publié plusieurs essais sur le sujet dont Macron, le Suédois
 • László Andor, Secrétaire Général de la FEPS (Fondation européenne des études progressistes). Auparavant, il a été commissaire européen hongrois à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion

Programme

10.15 Enregistrement

10.30 Allocution de bienvenue par Pascale Andréani, Ambassadeur de France en Hongrie

10.35 Allocution d’ouverture par Jörg Bergstermann Directeur de la FES

10.40 Table Ronde I :

“ Les modèles sociaux nationaux face aux influences et défis – une perspective franco-scandinave”

[Alain Lefebvre, Carsten Jensen et Kenneth Nelson]

12.10 Pause Café

12.30 Table Ronde II :

“L’agenda social de la nouvelle Commission européenne : quel intérêt pour les Européens ?”

[Suzanne Wixforth et László Andor]

13.30 Buffet

L’évènement se déroulera en français, anglais hongrois, avec traduction simultanée.

Participation gratuite, inscription obligatoire ici : https://framaforms.org/social-europe-what-benefits-for-the-people-1580984872

La conférence est organisée dans l’Amphithéâtre de l’Institut Français de Budapest, par l’Ambassade de France en Hongrie, l’Institut Français en Hongrie, l’Ambassade de Suède de Budapest, l’Ambassade du Danemark de Budapest, la Fondation Friedrich Ebert et l’Institut Millenium.

 

?? | Social Europe: which benefits for the people?

More than 2 years have passed since adopting the European Pillar of Social Rights. The new European Commission has defined it’s priorities regarding Social Europe on January 14th 2020.

Why does the European Union need a Social Pillar? Who are the strong promoters of a Social Europe, who is working against it – and why? To what extent has the passing of the European Pillar of Social Rights influenced national policies? Which concrete benefits have European citizens seen since? Have national social models been influenced by other social models across Europe and by EU policies and law? What to think of the priorities set on January 14th by the new European Commission regarding social Europe? What about setting EU standards for a minimum wage? Those are the questions that the speakers will address and debate with the audience.

Participants :

 • Kenneth Nelson Professor of sociology at Stockholm University and board member of the European Social Policy Analysis Network (ESPAnet)
 • Carsten Jensen Professor of Political Science at Aarhus University (Denmark) and expert in the Scandinavian welfare state model
 • Susanne Wixforth Head of Section at the Department for International and European Trade Union Policy of the largest German trade-union organisation DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund).
 • Alain Lefevbre French expert on European social affairs having worked for French and EU administrations and served in Paris, Brussels and Scandinavian countries. He published several essays on the topic including Macron, le Suédois.
 • László Andor Secretary General of FEPS (Foundation of European Progressives Studies). Previously, he served as Hungarian European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

Program:

10.15 Registration

10.30 Welcome by Pascale Andréani, French Ambassador

10.35 Opening speech by Jörg Bergstermann, FES Director

10.40 Round Table I:

“National social models under influence/challenges – a French–Scandinavian perspective”

[Alain Lefebvre, Carsten Jensen and Kenneth Nelson]

12.10 Coffee break

12.30 Round Table II and discussion with the audience:

“What’s in for the people in the social agenda of the new European Commission”

[Suzanne Wixforth and László Andor]

13.30 Catering

The event will be held in English, French and Hungarian languages with simultaneous translation.

Please register here : https://framaforms.org/social-europe-what-benefits-for-the-people-1580984872

This conference is organised in the Auditorium of the French Institute, by the French Embassy in Hungary, the French Institute in Hungary, the Embassy of Sweden in Budapest, the Embassy of Denmark in Budapest, the Friedrich Ebert Stiftung and the Millenium Institute.