Váradi Balázs, a Budapest Intézet vezető kutatója előadása “Fejlődés vagy függőség?” c. konferenciánkon.

Váradi Balázs előadása első felében áttekintette az egyes országokba kívülről érkező támogatások ismert hatásait. Mint kifejtette, a helyzet soha nem egyértelmű. Nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni, hogy valamilyen külső forrás ösztönző hatása pontosan mekkora lehetett, hiszen nem áll rendelkezésre alternatív (“támogatás nélküli”) szcenárió az összehasonlításra.

Az ugyanakkor már egyértelműbb, hogy a támogatások hatása nagyon erősen függ a fogadó ország politikai intézményeitől. A múltról szóló tudásunk alapján a szocio-ökonometriai mutatók – szociális helyzet, kapacitások, kereslet, és így tovább – mellett sok országban fontosabb a politikai döntéshozás minősége, helyenként célrendszere. Ha az adott ország vagy piac kultúrájában a járadékvadász magatartás erősen jelen van, a források elosztását ez erősebben meghatározza, mint az elosztást megalapozó objektív mutatók. Magyarország vonatkozásában az elemző hivatkozott egy 2015-ös tanulmányra, amely egyértelműen megmutatta, hogy az önkormányzatoknak jutó források terén a kormánypárti vezetéssel bíró települések eredményesebben jutnak uniós forráshoz, mint mások, tetten érve ezzel a leírt hatást. Általában elmondható, hogy az alacsony minőségű intézményrendszert jól indikálják a különféle korrupció-érzékelési indexek. Ahol a szereplők magas kockázatot érzékelnek, ott az elosztás minősége is gyenge lesz, ez pedig rombolja a források felzárkózás-támogató hatását.

Az elemző nem várna különösebb eredményt a jelenlegi intézményrendszer kis léptékű finomhangolásától, mivel ezt a rendszert a szereplők döntései, részérdekei alakították, így kis változások csak nagyon korlátozott hatással bírhatnak, vagy elbuknának a szereplőkön.

Tovább a teljes konferenciához!